Tuesday, March 24, 2015

Боловсролыг ингэж дүгнэжээ гэнээ

Хилийн чанад дахь Хөгжлийн хүрээлэн Монголын боловсролын түвшингийн талаарх нэгэн шинэ тайланг гаргажээ. Ингээд тус мэдээллийг орчуулан хүргэж байна.
Монголын нийт хүн амын 40 орчим хувийг нүүдэлчин иргэд эзэлдэг боловч боловсрол эзэмшилтийн түвшингээр чинээлэг орнуудыг давж гарсан нь томоохон амжилт юм. Одоогийн байдлаар сургуулийн насны охидын 98 хувь нь, хөвгүүдийн 93 хувь нь дунд боловсрол эзэмшиж болжээ.
Эх сурвалж
http://world.eagle.mn

No comments:

Post a Comment