Tuesday, October 9, 2012

Шилдэг уншигч оюутан

 Шилдэг уншигч оюутан
2011-2012 оны хичээлийн жилийн шилдэг уншигч оюутанаар хятад хэлний багш орчуулагчийн 3а ангийн оюутан Э.Мөнх-Хэрлэн, Сэтгүүлийн 4р ангийн оюутан Э.Байгаль нар шалгарлаа. Та бүхэнд сурлага хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье!
Сэтгүүлийн 4р ангийн оюутан Э.Байгаль
Хятад хэлний 3а ангийн оюутан Э.Мөнх-Хэрлэн

No comments:

Post a Comment