Friday, October 5, 2012

ЭЗБУС-ийн Оюутнуудын танилцах аялал

 9 сарын 22-ний өдөр ЭЗБУС-ийн оюутнуудын танилцах аялал Сургууль-Их тэнгэрийн ам гэсэн маршрутын дагуу алхсан. Аялалын үргэлжилсэн хугацаа 09-17 цагийн хооронд. Нийт 180 орчим оюутан хамрагдсан бөгөөд байрлах газраа очоод оюутнуудыг 6 бүлэг болгон хувааж буухиа тэмцээн, олс таталтын тэмцээн, хөл бөмбөгийн тэмцээнүүд зохион байгуулагдлаа.

No comments:

Post a Comment