Friday, October 5, 2012

ЭЗБУС-ийн номын өдөрлөг болж өнгөрлөө

 ЭЗБУС-ийн номын өдөрлөг болж өнгөрлөө. Тус арга хэмжээний хүрээнд дараах ажлууд хийгдлээ.
Үүнд:
-    Номын дудлага худалдаа
-    Номын үзэсгэлэн
-    Номын сайн нөхөр шалгаруулах арга хэмжээ
-    Ном засварлах ажил
-    Төгсөгчдийн төлөөллийн зөвлөгөө
-    Багш нар ном тайлбарлах үйл ажиллагаа

No comments:

Post a Comment