Wednesday, October 17, 2012

Олон Улсын эрхзүйн 1А ангийн оюутан Дэлхийн цомын аваргын мөнгөн медиал хүртжээ

Áàëäîðæèéí ̺íãºí÷èìýã

Îòãîíòýíãýð Èõ ñóðãóóëèéí Õóóëüç¿éí ñóðãóóëèéí îëîí óëñûí ýðõç¿éí 1-À àíãèéí Áàëäîðæèéí ̺íãºí÷èìýã íü Ìîíãîë óëñûí Åðºíõèéëºã÷èéí íýðýìæèò “×ÈÍÃÈÑ ÕÀÀÍ 2012” îíû æ¿äî áºõèéí äýëõèéí öîìûí àâàðãà øàëãàðóóëàõ òýìöýýíä ýõ îðîíîî òºëººëºí îðîëöîõ ýðõ àâ÷ óã òýìöýýíýýñ ̪ÍÃªÍ ÌÅÄÈÀË õ¿ðòæýý.
Îäîî Á.̺íãºí÷èìýã íü Òóðê, Àðàáûí íýãäñýí Ýìèðàò óëñóóäàä áîëîõ “ÐÈÎ-2016” Îëèìïèéí Èõ íààäàìä îðîëöîõ ýðõèéí îíîî öóãëóóëàõ õàðèóöëàãàòàé òýìöýýíä ýõ îðíîî òºëººëºí îðîëöîõîîð ÿâñàí.
Арабын нэгдсэн Эмиратын Абу Дабид үргэлжилж буй Олон улсын жүдо бөхийн холбооны гран-при тэмцээнээс Монголын тамирчид дөрвөн хүрэл медиал хүртээд байна. Өнгөрөгч пүрэв гаригт эхэлсэн тус тэмцээнд дэлхийн 27 орны 130 гаруй тамирчид зодоглож байгаа юм.
Óã òýìöýýíýýñ эмэгтэйчүүдийн 63 кг-д Б.Мөнгөнчимэг нар хүрэл медал õ¿ðòæýý.
Монголын жүдочид одоогоор дөрвөн хүрэл медиал хүртэж, зургаан тамирчин медалийн төлөө барилдан ялагдаж, шагналт байрт шалгарсан амжилтаар багийн дүнгээр 11 дүгээр байрт бичигдээд байна.


No comments:

Post a Comment