Wednesday, May 9, 2012

Оюутны гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа

Эдийн Засаг Бизнесийн Удирдлагын Сургуулийн менежмент-санхүүгийн, менежмент-олон улсын худалдааны, нягтлан бодох бүртгэл мэргэжлүүдийн оюутны гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа.

No comments:

Post a Comment